Developer Day: Oracle ADF Development – Web, Mobile and Beyond

Velkommen til Developer Day i samarbejde med Oracle

Endnu en gang laver vi et udvikler arrangement sammen med Oracle, og denne gang har vi valgt at fokusere på ADF. Vi har en hel dag til rådighed, så der bliver rig mulighed for at blive introduceret til hvor ADF er i dag og hvad det kan i forhold til web og mobile applikationer.

Det kommer til at finde sted d. 15 Maj 2014 i København, og hvis i har lyst til at deltage, skal i bare skrive en mail til tilmeld@doug.dk, og lige nævne at i melder jer til Developer Day.

Lokationen er:

First Hotel Twentyseven
Løngangstræde 27
1468 Copenhagen K
Denmark


View Larger Map

Oracle har sørget for at skaffe Grant Roland som er Director of Product Management, til at undervise hele dagen, som har følgende agenda:

 • 09:00 Keynote
 • - Introduction to Oracle ADF
 • 12:30 Lunch
 • - ADF for Oracle Forms developers
 • - Developing Applications for Android and iOS: ADF Mobile
 • 17:00 Q&A and adjourn

Oracle ADF:

Faster and Simpler Java-based Application Development

Oracle ADF is an end-to-end Java EE framework that simplifies application development by providing out-of-the-box infrastructure services and a visual and declarative development experience.

Oracle ADF Mobile:

A Java & HTML5 Based Framework for Developing Mobile Applications

Oracle ADF Mobile enables developers to build and extend enterprise applications for iOS and Android from a single code base. Based on a hybrid mobile architecture, ADF Mobile supports access to native device services, enables offline applications and protects enterprise investments from future technology shifts.

Grant Roland:

Grant Ronald is Director of Product Management in Oracle’s Application Development Tools group responsible for JDeveloper and ADF where he has a focus on opening up the Java platform to Oracle’s current install base. Grant joined Oracle in 1997, working in Oracle support, where he headed up the Forms/Reports/Discoverer team responsible for the support of the local Oracle Support Centres throughout EMEA. Prior to Oracle, Grant worked for 7 years in various development roles at EDS Defence. Grant is author of the “Quick Start Guide to Oracle Fusion Development: JDeveloper and Oracle ADF”, published by McGraw-Hill

Grant Ronald’s Blog:

https://blogs.oracle.com/grantronald/

Kaffemøde om Big Data

Kaffemøde om Big Data

Big Data er en revolution der vil vende op og ned på din verden. Big Data er det der gør, at dit firma kan klare sig i fremtiden. Big Data er kort sagt svaret på alle spørgsmål. Lige indtil du stiller spørgsmålet: “Hvad er Big Data egentlig i praksis?”.

Vi prøver at svare spørgsmål såsom:
- Hvad er Big Data
- Hvilke spørgsmål kan Big Data svare på
- Hvordan stiller man så disse spørgsmål

DOUG vil gerne komme med et bud på hvordan man kan komme i gang med at arbejde med Big Data. Derfor er vi gået sammen med DSB for at vise hvordan man kan bruge indsamlede forretningsdata i en Big Data sammenhæng.

Tid: Tirsdag d. 29. april 2014 kl 14:30
Sted: DSB, Auditoriet, Telegade 2, 2630 Taastrup (http://goo.gl/maps/KKxRh)

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes du tilmelde dig på: tilmeld@doug.dk senest fredag d. 25 april 2014

Generalforsamling 11. marts 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danish Oracle User Group
tirsdag 11. marts 2014 kl. 14.30. Kom og fortæl bestyrelsen hvilke
emner, DOUG skal beskæftige sig med.

Efter generalforsamlingen bliver der en præsentation: “Technology
That Fits”. Man er velkommen til kun at deltage i dele af programmet.

Af hensyn til bestilling af forplejning, beder vi dig tilmelde dig på
tilmeld@doug.dk senest tirsdag 4. marts.

Generalforsamlingen afholdes hos Oracle, Metalbuen 66, Ballerup

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen
- Det kommende års budget
- Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Ad pkt 5:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet
fastholdes på nuværende niveau.

Ad pkt 6:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til tilmeld@doug.dk. Indkomne forslag vil
blive gjort tilgængelige på http://www.doug.dk/.

Ad pkt 7:
Efter vedtægterne træder bestyrelsen tilbage.
Følgende er villige til at modtage genvalg:
- Morten Egan
- Charlotte Hansen
- Ken Holmslykke
- Tove Horn
- Sten Vesterli
- Dimitri van de Ven

Mvh
Bestyrelsen

Næste møde i BI brugergruppen 24. februar

Vores BI undergruppe mødes næste gang 24/2 fra 9:30 til 13:30 hos Oracle, Metalbuen 66.

Temaer for mødet er ‘udrulning af obiee i organisationen’.

Mange deltagere i erfa grupppen har idag et datavarehus med mange data, mens kun nogle få superbrugere laver rapportering i OBIEE. Hvordan tager man næste skridt og åbner OBIEE for flere brugere?

Se agenda mv. i vores BI undergruppe på LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=4751912 (den detaljerede agenda findes i en kommentar under punktet “Næste møde afholdes: 24. februar…”)

Møde i BI brugergruppen

Der er møde i vores Oracle BI undergruppe

16. December 2013 kl. 12:00-16:00 (MED FROKOST I ORACLE KATINEN)

Sted: Oracle kontoret, Metalbuen 66, 2750 Ballerup.

Tilmelding til mikkel.christensen@oracle.com senest i dag 12. december kl 12:00!

Agenda:

 • Frokost
 • Hver deltagende virksomhed bruger 10-15 minutter på at vise/fortælle om deres Dashboards/Front end.
 • Saxo Bank fortæller om deres brug af BI med fokus på front end
 • Nykredit fortæller om deres brug af BI med fokus på front end
 • Fælles discussion om Oracle BI Brugergruppens Scope
 • Opdeling i mindre grupper ift. interesseområder
 • Ideer til agenda for tredje møde
 • Valg af formand for tredje møde
 • Valg af dato for tredje møde

Hvis du interesserer dig for Oracle BI, så husk også at melde dig ind i vores BI undergruppe på LinkedIn.

Kaffemøde i Århus onsdag 25/9 om Fusion Middleware

Vi forsøger os med et kaffemøde i Århus onsdag 25/9 14:30 – 16:30 hos CGI, Margrethepladsen 4, 8000 Århus C.

Peter Lorenzen fra CGI vil fortælle om installation og patchning af Oracle Fusion Middleware – Tips, tricks og best practices. Vi håber at vi kan få en god diskussion og eksempler på alternative fremgangsmåder og evt. problemer.

Hvis det er et bestemt emner du gerne vil hører om så sig til :-)

Tilmelding sker via mail til:
peter.lorenzen@cgi.com