Foreløbigt program for DOUG-dagen 16. september

Så er vi klar med det foreløbige program for årets DOUG-dag.

0900-0930 Registrering og morgenmad
0930-0945 Velkomst
0945-1045 Gitte Hornshøj: Er du da altid så glad? – et forrygende foredrag om arbejdsglæde og begejstring
DBA-spor Udvikler-spor
1100-1150 Jim Czuprynski: A Smart Optimizer Gets Even Smarter: New Histograms in Oracle 12cR1 Ronald van Luttikhuizen:
SOA Made Simple

 

1150-1250 Frokost
1250-1340 Julian Dontcheff: Migrating to Oracle Cloud using the Oracle Database In-Memory Advisor Sten Vesterli:
From Oracle Forms to the Future

 

1350-1440 Jim Czuprynski: The Best of Both Worlds: Leveraging In-Memory Column Store Features in Oracle Database 12.1.0.2 Ronald van Luttikhuizen: Provisioning Fusion Middleware using Puppet and Chef

 

1440-1510 Kaffepause
1510-1600 Julian Dontcheff: Another 45 DBA commands in 45 minutes Sten Vesterli: The Fast Track to Learning Oracle ADF
1610-1700 Lars Bo Vanting:
Oracle Cloud
Martin Jensen: Row-by-row processing versus set-based
1700-1800 Networking

Oracle Virtual Technology Summit 15. juli

Så indbyder Oracle igen til virtual konference 15. juli: https://community.oracle.com/community/technology_network_community/virtualtechsummitresources

Hvis du ikke er på sommerferie og du har lidt tid til efteruddannelse, så er der masser af gode præsentationer om database, middleware, Java osv. Se programmet her: https://community.oracle.com/docs/DOC-916299

DOUG-dag onsdag 16. september

Så er datoen sat for årets DOUG-dag – det bliver onsdag den. 16. september. Du kan som sædvanlig glæde dig til en dag med masser af spændende præsentationer fra gode danske og internationale talere. Vi er som sædvanlig en del af den nordiske ACE Director Tour og er i gang med at invitere top Oracle-eksperter fra nær og fjern. Du hører nærmere!

Real World Performance Tour 2015

Vi havde 23. marts besøg af Andrew Holdsworth, Tom Kyte og Graham Wood, som holdt et meget interessant heldags-seminar om Oracle performance. De tre herrer arbejder i Oracle Real-Word Performance Group er blandt verdens førende Oracle performance guruer.

IMG_3136 IMG_3137

Hvis du gik glip af dette arrangement kan du downloade slides fra dagen her (18 MB): https://asktom.oracle.com/pls/apex/z?p_url=ASKTOM%2Edownload_file%3Fp_file%3D69482285829041117182&p_cat=RWP2015.zip&p_company=822925097021874 (Linket er fra asktom.oracle.com under “Files”)

Mange af deres live demoer er optaget på video – hele serien finder du i “Real-World Performance Learning Library” på https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:141:0::NO::P141_PAGE_ID,P141_SECTION_ID:119,870

Hvis du er interesseret i Oracle performance vil vi anbefale dig at tjekke dette spændende materiale.

IMG_3136 IMG_3137

Sidste chance for tilmelding til Real World Performance Tour

Så er det sidste chance for tilmelding til Real World Performance Tour med Tom Kyte, Graham Wood og Andrew Holdsworth den 23. marts hos Oracle i Ballerup. Prisen er kr. 1.295 for en hel dag med live demoer og historier om performance fra det virkelige liv. Hvis du har problemer med online-tilmeldingen kan du også tilmelde dig pr. email til tilmeld@doug.dk.

Generalforsamling tirsdag 10. marts

Som varslet pr. mail er der generalforsamling i DOUG 10. marts hos Oracle, Metalbuen 66, Ballerup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  – Det kommende års budget
  – Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad pkt 5:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad pkt 6:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til president@doug.dk. Indkomne forslag vil blive gjort tilgængelige på http://www.doug.dk/.

Ad pkt 7:
Efter vedtægterne træder bestyrelsen tilbage.

Følgende er villige til at modtage genvalg:

 • Sten Vesterli
 • Charlotte Hansen
 • Tove Horn
 • Dimitri van de Ven
 • Christian Bastlund
 • Steen Bartholdy

Ad pkt 9:
Bestyrelsen vil gerne lægge op til en diskussion af arrangementstyper. Vi har holdt de fleste events hos Oracle (som gratis lægger lokaler til), men vi kunne også holde events hos medlemmer eller andre steder. Det kunne dog medføre, at vi ville blive nødt til at tage betaling for bl.a. kaffemøder.

 

Tom Kyte, Graham Wood og Andrew Holdsworth kommer til Danmark

Nu kan du se tre af verdens førende eksperter i Oracle performance på én gang! Tom Kyte, Graham Wood og Andrew Holdsworth arbejder alle i Oracle Real-Word Performance Group, og vi har fået dem til at lægge et stop på deres verdensturné i Danmark 23. marts.

The Real-World Performance (RWP) Group is part of the Oracle Database Development organization. Engineers in the RWP group focus on extracting the maximum performance from the Oracle Database and hardware in the real-world. We do this by identifying inefficiencies in current systems and applying modern database design and tuning techniques. The RWP Group has their own channel on the Oracle Learning Library where you can get familiar with their work: http://www.oracle.com/goto/oll/rwp

Det bliver en dag fuld af live demoer og med masser af info og tips om arkitektur, performance og konfigurering. Læs mere og tilmeld dig. Det koster kun 1.295 for hele dagen, og du kommer nok til at lære lige så meget som på et flerdages kursus.