Oracle Virtual Technology Summit 15. juli

Så indbyder Oracle igen til virtual konference 15. juli: https://community.oracle.com/community/technology_network_community/virtualtechsummitresources

Hvis du ikke er på sommerferie og du har lidt tid til efteruddannelse, så er der masser af gode præsentationer om database, middleware, Java osv. Se programmet her: https://community.oracle.com/docs/DOC-916299

DOUG-dag onsdag 16. september

Så er datoen sat for årets DOUG-dag – det bliver onsdag den. 16. september. Du kan som sædvanlig glæde dig til en dag med masser af spændende præsentationer fra gode danske og internationale talere. Vi er som sædvanlig en del af den nordiske ACE Director Tour og er i gang med at invitere top Oracle-eksperter fra nær og fjern. Du hører nærmere!

Real World Performance Tour 2015

Vi havde 23. marts besøg af Andrew Holdsworth, Tom Kyte og Graham Wood, som holdt et meget interessant heldags-seminar om Oracle performance. De tre herrer arbejder i Oracle Real-Word Performance Group er blandt verdens førende Oracle performance guruer.

IMG_3136 IMG_3137

Hvis du gik glip af dette arrangement kan du downloade slides fra dagen her (18 MB): https://asktom.oracle.com/pls/apex/z?p_url=ASKTOM%2Edownload_file%3Fp_file%3D69482285829041117182&p_cat=RWP2015.zip&p_company=822925097021874 (Linket er fra asktom.oracle.com under “Files”)

Mange af deres live demoer er optaget på video – hele serien finder du i “Real-World Performance Learning Library” på https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:141:0::NO::P141_PAGE_ID,P141_SECTION_ID:119,870

Hvis du er interesseret i Oracle performance vil vi anbefale dig at tjekke dette spændende materiale.

IMG_3136 IMG_3137

Sidste chance for tilmelding til Real World Performance Tour

Så er det sidste chance for tilmelding til Real World Performance Tour med Tom Kyte, Graham Wood og Andrew Holdsworth den 23. marts hos Oracle i Ballerup. Prisen er kr. 1.295 for en hel dag med live demoer og historier om performance fra det virkelige liv. Hvis du har problemer med online-tilmeldingen kan du også tilmelde dig pr. email til tilmeld@doug.dk.

Generalforsamling tirsdag 10. marts

Som varslet pr. mail er der generalforsamling i DOUG 10. marts hos Oracle, Metalbuen 66, Ballerup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  – Det kommende års budget
  – Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad pkt 5:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad pkt 6:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til president@doug.dk. Indkomne forslag vil blive gjort tilgængelige på http://www.doug.dk/.

Ad pkt 7:
Efter vedtægterne træder bestyrelsen tilbage.

Følgende er villige til at modtage genvalg:

 • Sten Vesterli
 • Charlotte Hansen
 • Tove Horn
 • Dimitri van de Ven
 • Christian Bastlund
 • Steen Bartholdy

Ad pkt 9:
Bestyrelsen vil gerne lægge op til en diskussion af arrangementstyper. Vi har holdt de fleste events hos Oracle (som gratis lægger lokaler til), men vi kunne også holde events hos medlemmer eller andre steder. Det kunne dog medføre, at vi ville blive nødt til at tage betaling for bl.a. kaffemøder.

 

Tom Kyte, Graham Wood og Andrew Holdsworth kommer til Danmark

Nu kan du se tre af verdens førende eksperter i Oracle performance på én gang! Tom Kyte, Graham Wood og Andrew Holdsworth arbejder alle i Oracle Real-Word Performance Group, og vi har fået dem til at lægge et stop på deres verdensturné i Danmark 23. marts.

The Real-World Performance (RWP) Group is part of the Oracle Database Development organization. Engineers in the RWP group focus on extracting the maximum performance from the Oracle Database and hardware in the real-world. We do this by identifying inefficiencies in current systems and applying modern database design and tuning techniques. The RWP Group has their own channel on the Oracle Learning Library where you can get familiar with their work: http://www.oracle.com/goto/oll/rwp

Det bliver en dag fuld af live demoer og med masser af info og tips om arkitektur, performance og konfigurering. Læs mere og tilmeld dig. Det koster kun 1.295 for hele dagen, og du kommer nok til at lære lige så meget som på et flerdages kursus.

DOUG problem-knuser brainstorm 2. december

Som et alternativ til vores kaffemøder afprøver vi en ny idé fra vores medlem Kim Berg Hansen – et møde uden præsentationer og foredragsholder hvor vi i stedet brainstormer og sparrer med hinanden omkring at knuse et bestemt problem.

Det konkrekte eksempel er en aldrende XAL applikation med data i Oracle, hvor der skal re-nummereres pseudokey for 600 millioner rows pga. applikationen ikke kan håndtere integers over 32 bit. Det betyder massive updates, men der er bare mange begrænsninger der gør at ikke alle måder at gøre det på er velegnede.

Problemstillingen kan være relevant for rigtig mange og der må være mange der har erfaringer med forskellige måder at udføre sådanne updates effektivt.

De flinke folk hos thansen.dk har stillet opgaven og giver som tak en 2-retters middag. Vi mødes på Restaurant Maven i Nikolaj Kirke 2. december kl. 14.30 med middag ca. kl. 18.

Tilmelding straks (og absolut senest mandag) til kbh {snabel-a} thansen.dk (med information om du er med til middagen samt evt.særlige madbehov).

Oracle Virtual Technology Summit onsdag 26/11

Hvis du har lyst til at høre seneste nyt om Database, Java, Mobile og Oracle VM, så inviterer Oracle til Virtual Technology Summit 26/11 fra 10.00 til 13.30.

Talerne er ACE Directors, Java Champions og Oracle eksperter. Mere info og tilmelding på http://bit.ly/VTS_DOUG
(Brug venligst denne URL hvis du vil deltage, og del den gerne – hvis mange af vores medlemmer deltager, får DOUG et lille bidrag fra Oracle ;-)