Generalforsamling 2018 + APEX 5.2 New Features

Indlæser kort...

Date/Time
Date(s) - 20/03/2018
15:00 - 17:00

Location
Oracle Ballerup

Categories


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Danish Oracle User Group tirsdag 20/3 kl. 15. Kom og hør nyt fra Oracle-verdenen og fortæl bestyrelsen hvilke emner, DOUG skal beskæftige sig med.

Efter generalforsamlingen vil Martin Nielsen fortælle om sine erfaringer med de nye funktioner i APEX 5.2.

Af hensyn til bestilling af forplejning, beder vi dig tilmelde dig nedenfor (eller alternativt på tilmeld@doug.dk) senest fredag 16/3.

Generalforsamlingen afholdes hos Oracle, Metalbuen 66, Ballerup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  • Det kommende års budget
  • Fastlæggelse af kontingent
  • Vedtægtsændring
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

 

Ad pkt 3:

Der er pt. ingen udvalg eller grupper

Ad pkt 5:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Bestyrelsen foreslår vedtægternes §4, 1. afsnit ændret fra

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre personer, hvoriblandt en vælges af bestyrelsen til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige firmaer/institutioner.

Til

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst seks personer, hvoriblandt en vælges af bestyrelsen til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige firmaer/institutioner og skal beskæftige sig professionelt med Oracle.

Vi vil gerne fastholde DOUG som en professionel interessegruppe og mener ovenstående ændring styrker denne profil. Vi foreslår ingen ændring for medlemmerne – alle med interesse for Oracle er stadig velkomne i DOUG.

Ad pkt 6:

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til president@doug.dk. Indkomne forslag vil blive gjort tilgængelige på http://www.doug.dk/.

Ad pkt 7:

Efter vedtægterne træder bestyrelsen tilbage.

Følgende er villige til at modtage genvalg:

Charlotte Hansen
Dimitri van de Ven
Ken Holmslykke
Sten Vesterli
Steen Bartholdy
Tove Horn

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bookings

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig denne event online. Kontakt tilmeld@doug.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *