Erfaringsudvekslingsmøde 6. september 15-17

Vi gentager successen med uformelle erfaringsudvekslingsmøder uden foredragsholder og PowerPoint. Der bliver mulighed for at fremlægge sine egne aktuelle udfordringer eller spørge om Oracle-relaterede emner, man gerne ville vide mere om.

Tilføj gerne kommentarer nedenfor om hvad du godt kunne tænke dig at diskutere.

Hvis du gerne vil have at der er kaffe og vand til dig også, bedes du tilmelde dig her.

Erfaringsudvekslingsmøde 16. maj

Vi har i bestyrelsen besluttet at afholde nogen lidt mere uformelle erfaringsudvekslingsmøder. Det bliver uden foredragsholder og PowerPoint, men til gengæld med mulighed for at fremlægge sine egne aktuelle udfordringer eller spørge om Oracle-relaterede emner, man gerne ville vide mere om.

Det første bliver hos Oracle 16. maj kl. 15 til 17. Tilføj gerne kommentarer nedenfor om hvad du godt kunne tænke dig at diskutere, og tilmeld dig her eller til tilmeld@doug.dk.

Referat af DOUG generalforsamling 2017

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i DOUG 8. marts 2017.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  – Det kommende års budget
  – Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad 1)

Steen Vincentz Jensen blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2)

Aktiviteter i året der gik:

 • August: Oracle SE med Ann Sjökvist
 • Oktober: DOUG-dag
 • November: Forms Roadmap
  – Grant Ronald fra Oracle
  – Michael Ferrante fra Oracle på video
  – Robert Johannesson fra Softbase
 • Januar: APEX-møde

Europæisk samarbejde

 • EMEA Oracle Usergroup Council
 • Fælles stemme overfor Oracle
 • Lære af hinanden
 • Oracle-sponsoreret møde i Bukarest i juni
 • DOAG-sponsoreret møde i Nürnberg i november (før deres konference)
 • Fælles EOUC magasin: http://www.ORAWORLD.org

DOUG i tal

 • 589 medlemmer
 • 480 aktive (på mailinglisten)
 • “Open rate” for vores mails: 35-50%
 • 72 tilmeldt DOUG-dag
 • 28 tilmeldt Forms Roadmap
 • 26 tilmeldt Oracle SE
 • 9 tilmeldt APEX møde
 • 9 tilmeldt generalforsamling

Ad 3)

Der er pt. ingen udvalg eller grupper

Ad 4)

Regnskab fremlagt. (Resultatopgørelse, Balance)

Det blev bemærket at 20.000 kr. er dyrt for en ekstern taler, og det giver mindre tid til sessioner.

Regnskabet godkendt.

Ad 5)

Budget fremlagt og godkendt.

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad 6)

Ingen indkomne forslag.

Ad 7)

Bestyrelsen genvalgt:

 • Charlotte Hansen
 • Dimitri van de Ven
 • Ken Holmslykke
 • Sten Vesterli
 • Steen Bartholdy
 • Tove Horn

Kurt Jensen valgt som suppleant.

Ad 8)

Lone Aalekjær genvalgt som revisor

Ad 9)

Det blev foreslået at holde kaffemøder som aftenmøder med pizza. Det ville kræve at et medlem lagde lokaler til, for vi kan ikke være hos Oracle efter kl. 17.

Send gerne forslag til emner til bestyrelsen.

Det blev foreslået at DOUG skulle oplyse mere om andre Oracle brugergruppe events i Europa.

Generalforsamling og databaseudvikling med Flyway

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Danish Oracle User Group onsdag 8/3 kl. 15. Kom og hør nyt fra Oracle-verdenen og fortæl bestyrelsen hvilke emner, DOUG skal beskæftige sig med.

Efter generalforsamlingen vil Sten Vesterli fortælle om Flyway, der er et gratis værktøj til at holde styr på version af database-schemaer. Har du nogensinde været i tvivl om nu et bestemt schema indeholdt seneste rettelse til en tabel? Flyway hjælper med dette.

Af hensyn til bestilling af forplejning, beder vi dig tilmelde dig på vores hjemmeside (eller alternativt på tilmeld@doug.dk) senest mandag 6/3.

Rabat på Oracle Licensing kursus

Arrow ECS tilbyder igen et Oracle License Management kursus, som er udviklet i samarbejde med Secorigo og B.lay. Kurset adresserer de operationelle udfordringer organisationer oplever i feltet mellem Oracles teknologi-rettigheder og virksomhedens brug af teknologien. Oplys du er DOUG-medlem, så får du 10% rabat. Læs mere på https://edu.arrow.com/#/dk/trainings/open/itamorg-oracle-license-management/406770/training_sheet.html.

APEX-møde

Vores aktive APEX-gruppe holdt møde hos Oracle 16. januar, hvor de talte om APEX hos Novo Nordisk og nye features i APEX 5.1. Hvis du er interesseret i APEX, kan du melde dig ind i gruppen på Meetup.com: https://www.meetup.com/Oracle-Apex-Denmark/.

APEX_1

APEX_2

Kaffemøde om fremtiden for Forms

Tirsdag 29/11 havde omkring 30 DOUG-medlemmer fundet vej til Oracle for at blive klogere på Oracle Forms i dag og i fremtiden.

doug-forms-kaffemoede-nov-2016

(foto af @gwronald via Twitter)

Vi hørte om fremtiden for Forms fra Michael Ferrante, der var med på en Zoom-forbindelse fra USA, og bagefter præsenterede og demonstrerede Grant Ronald mulighederne med Forms og Mobile. Grants præsentation kan downloades i et begrænset tidsrum.

Vi hørte også fra Robert Johanneson fra Softbase, der præsenterede deres værktøj til brug af Forms sammen med APEX.  Man kan kontakte Robert på  roj@softbase.dk for at få en demo.

 

Kaffemøde om Oracle Forms – fremtid og muligheder med Mobile

Tirsdag den 29. november får vi besøg af Grant Ronald, som mange nok kender som Oracle Director of Mobile Product Management, og vi har Michael Ferrante, der er Principal Product Manager for Oracle Forms med på en videoforbindelse fra USA. De vil tale om fremtiden for Oracle Forms og mulighederne for at få vores Oracle Forms applikationer gjort tilgængelige på mobile enheder. Tilmeld dig på http://www.doug.dk/events/forms-roadmap-og-mulighederne-med-mobile/

Forms Roadmap og mulighederne med Mobile