Månedsarkiv: marts 2015

Real World Performance Tour 2015

Vi havde 23. marts besøg af Andrew Holdsworth, Tom Kyte og Graham Wood, som holdt et meget interessant heldags-seminar om Oracle performance. De tre herrer arbejder i Oracle Real-Word Performance Group er blandt verdens førende Oracle performance guruer.

IMG_3136 IMG_3137

Hvis du gik glip af dette arrangement kan du downloade slides fra dagen her (18 MB): https://asktom.oracle.com/pls/apex/z?p_url=ASKTOM%2Edownload_file%3Fp_file%3D69482285829041117182&p_cat=RWP2015.zip&p_company=822925097021874 (Linket er fra asktom.oracle.com under “Files”)

Mange af deres live demoer er optaget på video – hele serien finder du i “Real-World Performance Learning Library” på https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:141:0::NO::P141_PAGE_ID,P141_SECTION_ID:119,870

Hvis du er interesseret i Oracle performance vil vi anbefale dig at tjekke dette spændende materiale.

IMG_3136 IMG_3137

Sidste chance for tilmelding til Real World Performance Tour

Så er det sidste chance for tilmelding til Real World Performance Tour med Tom Kyte, Graham Wood og Andrew Holdsworth den 23. marts hos Oracle i Ballerup. Prisen er kr. 1.295 for en hel dag med live demoer og historier om performance fra det virkelige liv. Hvis du har problemer med online-tilmeldingen kan du også tilmelde dig pr. email til tilmeld@doug.dk.

Generalforsamling tirsdag 10. marts

Som varslet pr. mail er der generalforsamling i DOUG 10. marts hos Oracle, Metalbuen 66, Ballerup.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  – Det kommende års budget
  – Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad pkt 5:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad pkt 6:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til president@doug.dk. Indkomne forslag vil blive gjort tilgængelige på http://www.doug.dk/.

Ad pkt 7:
Efter vedtægterne træder bestyrelsen tilbage.

Følgende er villige til at modtage genvalg:

 • Sten Vesterli
 • Charlotte Hansen
 • Tove Horn
 • Dimitri van de Ven
 • Christian Bastlund
 • Steen Bartholdy

Ad pkt 9:
Bestyrelsen vil gerne lægge op til en diskussion af arrangementstyper. Vi har holdt de fleste events hos Oracle (som gratis lægger lokaler til), men vi kunne også holde events hos medlemmer eller andre steder. Det kunne dog medføre, at vi ville blive nødt til at tage betaling for bl.a. kaffemøder.