Månedsarkiv: marts 2019

Referat af DOUG generalforsamling 2019

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Danish Oracle User Group 21. marts hos Oracle. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  – Det kommende års budget
  – Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad 1)

Sten Vesterli blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2)

Aktiviteter i året der gik:

 • Maj: Oracle MLE meetup
 • August: APEX-dag
 • November: DOUG-dag
 • Februar 2019: APEX Front End Development

DOUG i tal

 • 621 medlemmer
 • 445 aktive (på mailinglisten)
  • “Open rate” for vores mails: 30-45%
 • 338 medlemmer af LinkedIn-gruppe
 • 13 tilmeldt Oracle MLE meetup
 • 39 tilmeldt APEX-dag
 • 44 tilmeldt DOUG-dag
 • 14 tilmeldt APEX Front End Development
 • 7 tilmeldt generalforsamling

Ad 3)

Der er pt. ingen udvalg eller grupper

Ad 4)

Regnskab fremlagt og godkendt.

Ad 5)

Budget fremlagt og godkendt.

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad 6)

Ingen indkomne forslag.

Ad 7)

Bestyrelsen består nu af

 • Charlotte Hansen
 • Dimitri van de Ven
 • Jeanette Holland
 • Sten Vesterli
 • Steen Bartholdy
 • Tove Horn

Ken Holmslykke er valgt som suppleant.

Ad 8)

Lone Aalekjær genvalgt som revisor

Ad 9)

Intet.