Generalforsamling 2021

Pga. den vedvarende pandemi afholdes årets DOUG generalforsamling, også i år, online via Zoom. Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 3/3 kl. 15. Tilmelding, senest den 3/3 kl. 12, ved at sende en mail til president@doug.dk hvorefter du vil modtage “connect”-oplysninger.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Forslag fra bestyrelsen

    • Det kommende års budget

    • Fastlæggelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Ad pkt 3:

Der er pt. ingen udvalg eller grupper

Ad pkt 5:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad pkt 6:

Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til president@doug.dk. Indkomne forslag vil blive gjort tilgængelige på http://www.doug.dk/.

Ad pkt 7:

Efter vedtægterne træder bestyrelsen tilbage.

Følgende er villige til at modtage genvalg:

• Jeannette Holland

• Charlotte Hansen

• Dimitri van de Ven

• Steen Bartholdy

• Tove Horn

• Ken Holmslykke

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.