Referat af DOUG-generalforsamling 2021

Efter generalforsamlingen 2021 har bestyrelsen nu konstitueret sig, som følger:

 • Jeannette Holland (formand)
 • Charlotte Hansen (næstformand)
 • Tove Horn (kasserer)
 • Dimitri van de Ven
 • Steen Bartholdy
 • Robert Johannesson
 • Ken Holmslykke (suppleant)

Generalforsamlingen blev afholdt d. 3. marts, virtuelt. Her følger referat:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  1. Det kommende års budget
  1. Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad 1) Kim Berg Hansen blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2) Formandens beretning:

Da vi sidste år d. 18/3 var nødsaget til at holde generalforsamlingen online, havde vi nok ikke forstillet os, at vi her et år senere stadig kun kan ses online. Men her er vi ét år senere og hjemmearbejde, webinars og online-møder er blevet normen. 

Perioden har dog lært os, at det her med virtuelle events, måske ikke er så træls endda. Det gør det helt klart nemmere at komme ud til en større geografisk spredt gruppe.

Nu går vi lysere tider i møde, og forhåbentlig bliver der senere på året mulighed for at vi kan mødes fysisk. Her skal vi helt klart tage det med, vi har lært i det sidste år og fremadrettet arbejde for, at vores fysiske møder også kan have en virtuel deltagelse.

Lad os nu tage et kik på året der gik.

Oracle lagde ud med at tilbyde gratis adgang til mere end 50 timers online læremateriale til OCI, Autonomous database, machine learning, Oracle cloud integration med Azure mm. Indtil d. 15. maj kunne man desuden registrere sig gratis til certificerings test i de relaterede områder.

1. juli afholdt det Nordiske Oracle Linux team til et webinar om Oracle Linux Cloud Native Environment.

Da sommeren lakkede mod enden, blev det endegyldigt, at året DOUG dag ikke kunne afholdes on-site. I stedet besluttede vi at gå efter at arrangere online-gå-hjem-møder hen over efterår og vinter. Og her fik vi dejlig hjælp fra vores lokale Martin B. Nielsen på APEX-fronten og Daniel Overby Hansen på database-fronten.

Oracle Groundbreaker EMEA Tour måtte også gå online. Eventet blev sat i værk af vores europæiske moder organisation, strakte sig over 5 dage fyldt med en masse spændende sessioner, alle under fanen BackToBasic.

 DOUG i tal:

 • 665 medlemmer
 • 434 aktive (på mailinglisten)
 • “Open rate” for vores mails: 35-45%
 • 391 medlemmer af LinkedIn-gruppe
 • Online ”gå-hjem”-sessioner:
  • 40 deltagere på TDE from a non-security guy
  • 28 deltagere på APEX new features
  • 20 deltagere på APEX praktisk brug af REST services
  • 32 deltagere på Upgrade your databases to 19c
  • 32 deltager på Performance stability after upgrade and migration
 • 17 deltagere til generalforsamlingen

Ad 3)

Der er pt. ingen udvalg eller grupper.

Ad 4)

Regnskab fremlagt og godkendt. (https://www.doug.dk/2021/02/regnskab-2020-budget-2021/)

Ad 5)

Budget fremlagt og godkendt. (https://www.doug.dk/2021/02/regnskab-2020-budget-2021/)

Ad 6)

Ingen indkomne forslag.

Ad 7)

Bestyrelsen blev valgt – se indledningen.

Ad 8)

Lone Aalekjær genvalgt som revisor.

Ad 9) Intet under eventuelt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.