Forfatterarkiv: Sten Vesterli

Foredrag Mike Dietrich vedrørende database opgradering

Vi havde et fremragende arrangement hos SimCorp i mandags med ca. 50 deltagere. Vi hørte Mike Dietrich, som er Master Produkt Manager hos Oracle, fortælle om bl.a. opgradering til Oracle 19c, Fallback strategier og det nye AutoUpgrade Tool. Mike har sin egen hjemmeside og blog, hvor man bl.a. kan downloade hans præsentationer – link nedenfor: https://mikedietrichde.com/slides/

Referat af DOUG generalforsamling 2019

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Danish Oracle User Group 21. marts hos Oracle. Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  – Det kommende års budget
  – Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad 1)

Sten Vesterli blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2)

Aktiviteter i året der gik:

 • Maj: Oracle MLE meetup
 • August: APEX-dag
 • November: DOUG-dag
 • Februar 2019: APEX Front End Development

DOUG i tal

 • 621 medlemmer
 • 445 aktive (på mailinglisten)
  • “Open rate” for vores mails: 30-45%
 • 338 medlemmer af LinkedIn-gruppe
 • 13 tilmeldt Oracle MLE meetup
 • 39 tilmeldt APEX-dag
 • 44 tilmeldt DOUG-dag
 • 14 tilmeldt APEX Front End Development
 • 7 tilmeldt generalforsamling

Ad 3)

Der er pt. ingen udvalg eller grupper

Ad 4)

Regnskab fremlagt og godkendt.

Ad 5)

Budget fremlagt og godkendt.

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad 6)

Ingen indkomne forslag.

Ad 7)

Bestyrelsen består nu af

 • Charlotte Hansen
 • Dimitri van de Ven
 • Jeanette Holland
 • Sten Vesterli
 • Steen Bartholdy
 • Tove Horn

Ken Holmslykke er valgt som suppleant.

Ad 8)

Lone Aalekjær genvalgt som revisor

Ad 9)

Intet.

APEX gå-hjem møde 19. februar

Kom til gå-hjem møde hos Oracle om APEX Front end development med APEX Nitro.

APEX er et stærkt værktøj til hurtigt at udvikle data-drevne web applikationer oven på en Oracle database. Men hvad gør man når brugerne vil have mere end APEX umiddelbart kan levere?

På dette møde fokuserer vi på, hvordan man kan forbedre front end delen af en APEX applikation, hovedsagelig med CSS og JavaScript. Vi ser også nærmere på et framework, der kan lette processen: “APEX Nitro”.

Du er velkommen til at tage din egen laptop med, hvis du har lyst til at prøve det under mødet.

Tilmeld dig venligst her, så vi kan sørge for forplejning.

DOUG-dagen 2018 bliver tirsdag 6. november

Årets DOUG-dag bliver tirsdag 6. november. Vi starter som sædvanlig med registrering og morgenmad fra kl. 9.00 og programmet starter 9.30. Der bliver en hel dag med to spor for hhv. udviklere og DBAer og efterfølgende fælles middag om aftenen. Tilmeldingen er åben, så du kan allerede nu sikre dig en plads. Prisen er 550 kroner for hele dagen inkl. morgenmad, frokost, kaffe og middag om aftenen, og det foregår som sædvanlig hos Oracle Danmark i Ballerup.

Vi får bl.a. besøg af Oracle ACE Director Ami Aharonovich fra Israel, der skal tale om The SQL* Family – Exploring SQL*Plus SQL Developer and SQLcl Best Practices for Developers and DBAs. Ami er virkelig ekspert i Oracle databasen og taler jævnligt på Oracle OpenWorld, KScope, DOAG, Collaborate og Oracle Code.

Program for APEX-dag 22. august

Tilmelding på https://www.doug.dk/events/2018/08/apex-dag-22-august/

Program

0930-1030 Carsten Czarski, Oracle: APEX 18.1 and beyond: What’s new?
1040-1140 Shakeeb Rahman, Oracle: The most amazing Universal Theme yet
1140-1220 Lunch
1220-1310 Carsten Czarski, Oracle: APEX and the REST of the world: Deep Dive
1320-1410 Shakeeb Rahman, Oracle: Building Big Things for Small Screens
1420-1510 APEX panel discussion with Carsten Czarski, Shakeeb Rahman, Martin Nielsen, Robert Johannesson
1520-1600 Robert Johannesson, SoftBASE:  APEX 18.1 Enterprise deployment – a user case/demo

Abstracts

APEX 18.1 and beyond: What’s new?

Oracle Application Express 18.1 focuses on declaratively integrating data sources from remote databases and extending applications running on the cloud via REST. A new Create Application Wizard enables you to add components and features to new and existing applications. Upgrading to the latest Oracle JET and jQuery JavaScript libraries will further allow APEX to take advantage of new and improved data visualizations and widgets. In this session, we will show those new capabilities and show some of the numerous enhancements to JET Charts and the Interactive Grid.

The most amazing Universal Theme yet

The Universal Theme aims to empower developers with the tools they need to build beautiful, responsive, accessible apps without becoming experts in HTML, CSS or JavaScript. This session will introduce you to some of the improvements and updates to Universal Theme in APEX 18.1, including Font APEX 2, Floating Labels and the numerous enhancements for building Mobile User Experiences to name a few. Learn how you can take full advantage of the capabilities in Universal Theme to build compelling user experiences for any device, and why the latest release of APEX contains the most amazing version of the Universal Theme yet.

APEX and the REST of the world: Deep Dive

This talk will focus on the new REST capabilities in Application 18.1: The audience will learn how to use advanced configurations like joining REST data to a local table or computing derived columns based on REST data. Also, the talk will highlight how to programmatically access Web Source Modules using PL/SQL, e.g. to create a database job to load data from a REST service on a regular schedule. A few tips and tricks will round the session up.

Building Big Things for Small Screens

The Universal Theme in APEX 18.1 will see a number of enhancements targeted at developers building responsive apps that are well suited for mobile and small-screen devices. In this session, we will discuss transitioning from jQuery Mobile apps to Universal Theme, explore some of the new mobile-focused features such as touch gestures, and learn how to approach mobile app development for your future projects. This session will be tactical, with live demos, tips, and tricks you can use to build great small-screen experiences.

APEX 18.1 Enterprise deployment – a user case/demo

The presentation will demo a Salesman application accessing ERP Data, developed in APEX Universal Theme (UT) Version 18.1 It will show the powerful GUI on both Desktop and on Mobile device (Tablet).

We will present the functionality of the App, but at the same time present the Enterprise level features, which make up the usage of APEX application, both as single application or a combination of more APEX applications.

The features include:

 • Authentication/Authorisation
 • User GUI
 • Navigation Bar features:
 • REST Service Integration

We will also show the mashup application 1220, which combines the usage of Forms and APEX functionalities.

Referat af DOUG generalforsamlinger 2018

Ordinær generalforsamling 20. marts.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Forslag fra bestyrelsen
  – Vedtægtsændring
  – Det kommende års budget
  – Fastlæggelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt

Ad 1)

Søren Moss blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Ad 2)

Aktiviteter i året der gik:

 • Maj: Erfa-møde
 • September: Erfa-møde
 • Oktober: DOUG-dag
 • November: EBR med Bryn Llewellyn
 • Marts: Oracle 12.2 med Mike Dietrich
  (i samarbejde med SimCorp)
 • Marts: Database In-Memory
  med Andy Rivenes

Europæisk samarbejde

 • EMEA Oracle Usergroup Council
 • De store brugergrupper (UKOUG, DOAG) har en helt anden situation
 • Alle andre er som os (DBA & PL/SQL, stagnerende medlemstal)
 • Oracle-sponsoreret møde i Valencia i juni
 • UKOUG-sponsoreret møde i Birmingham i december (ifm konference)
 • Fælles EOUC magasin: http://www.ORAWORLD.org

DOUG i tal

 • 609 medlemmer
 • 460 aktive (på mailinglisten)
  – “Open rate” for vores mails: 30-45%
 • 18 hhv 13 tilmeldt erfa-møder
 • 46 tilmeldt DOUG-dag
 • 34 tilmeldt EBR
 • 10 tilmeldt Database In-Memory
 • 15 tilmeldt generalforsamling

Ad 3)

Der er pt. ingen udvalg eller grupper

Ad 4)

Regnskab fremlagt og godkendt. Link: DOUG regnskab og årsopgørelse 2017 underskrevet

Ad 5)

Bestyrelsen foreslog vedtægternes §4, 1. afsnit ændret fra

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre personer, hvoriblandt en vælges af bestyrelsen til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige firmaer/institutioner.

Til

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst seks personer, hvoriblandt en vælges af bestyrelsen til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige firmaer/institutioner og skal beskæftige sig professionelt med Oracle.

Vedtægtsændring vedtaget. Der var ikke fremmødt 2/3 af medlemmerne, hvorfor bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse af forslaget.

Budget fremlagt og godkendt.

Kontingentet fastholdes på nuværende niveau: Nul kroner.

Ad 6)

Ingen indkomne forslag.

Ad 7)

Bestyrelsen genvalgt:

 • Charlotte Hansen
 • Dimitri van de Ven
 • Ken Holmslykke
 • Sten Vesterli
 • Steen Bartholdy
 • Tove Horn

Ad 8)

Lone Aalekjær genvalgt som revisor

Ad 9)

Intet.

Ekstraordinær generalforsamling 10. april.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne

Ad 1)

Kim Estrup blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet

Ad 2)

Ændringsforslaget vedtaget

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Danish Oracle User Group tirsdag 10/4 kl. 15.30. Generalforsamlingen afholdes hos Forca A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup.

Dagsorden

 1. Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne

Bestyrelsen foreslår vedtægternes §4, 1. afsnit ændret fra

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre personer, hvoriblandt en vælges af bestyrelsen til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige firmaer/institutioner.

Til

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst seks personer, hvoriblandt en vælges af bestyrelsen til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige firmaer/institutioner og skal beskæftige sig professionelt med Oracle.

Denne ændring blev vedtaget på den ordinære generalforsamling 20/3, men fremmødet var under 2/3 af medlemmerne. I overensstemmelse med vedtægterne skal ændringen derfor endeligt vedtages af en ekstraordinær generalforsamling.

Tilmelding nødvendig på foreningens hjemmeside.

Oracle Database In-Memory præsentation

Vi havde besøg af Andy Rivenes fra Oracle HQ i går 12/3. Han er Product Manager for Oracle Database In-Memory, der sørger for at holde en kolonne-orienteret kopi af data i memory. Dette er ud over den sædvanlige række-orienterede lagring og gør det muligt at få analytiske queries til at køre meget hurtigere.

Se Andy’s slides her: Oracle Database In-Memory præsentation

Hvis I har spørgsmål til In-Memory er I velkomne til at kontakte Andy på andy.rivenes@oracle.com.